ورود به سیستم
بروزرسانی
نام کاربری
رمزعبور
محیط اجرای سیستم
وضعیت نمایش

نام محصول: اتوماسیون جامع مالی اداری
محصولی از: شرکت حساب سازان پارسیان
خریدار: اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان  
کد محصول: MB048349
تاریخ ساخت: 1399/02/14
شماره نسخه: 3.8.30.2
شماره نسخه فایل مدیریتی: 1451
© 2013. Hesabsazan Parsian.
Tel: 03116637113-17   Website: http://www.hesabsazanparsian.com/